Sari la conţinut.

Pornind de la necesitatea unui învăţământ centrat pe student am încercat de-a lungul timpului să mă ocup şi să mă implic în viaţa studenţească, atât în calitatea mea de studentă de-a lungul unui lung şir de ani, dar şi în calitatea mea de cadru didactic. Consider importantă implicarea studenţilor în diverse activităţi pornind de la participarea la diverse simpozioane, cercuri, seminarii studenţeşti, până la organizarea de excursii şi competiţii sportive.

Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni

La finele anului 2015 am iniţiat şi înfiinţat sub egida Departamentului de Inginerie Energetică, Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO), pe care am bucuria de a-l coordona.
Detalii pe pagina web a CCSISEO - AICI sau pe pagina de Facebook a CCSISEO - AICI.
Portofoliul CCSISEO 2015-2016 - aici
Portofoliul CCSISEO 2016-2017 - aici
Portofoliul CCSISEO 2017-2018 - aici
Portofoliul CCSISEO 2018-2019 - aici
Portofoliu CCSISEO 2019-2020 - aici
Portofoliu CCSISEO 2020-2021 - aici
Portofoliu CCSISEO 2021-2022 - aici

Lucrări de disertaţie/licenţă 

Am reuşit să coordonez în perioada 2008÷2023 un număr de 85 de lucrări de disertaţie/licenţă.

Conferinţe/sesiuni de comunicări/cercuri studenţeşti 

Conferinţele/sesiunile de comunicări studenţeşti constituie un prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare, prietenii.
Activitatea ştiinţifică şi de creaţie a studenţilor se concretizează prin elaborarea unor lucrări ştiinţifice bazate pe studiu individual sub directa coordonare a unor cadre didactice şi cercetători.
Competiţia între studenţii participanţi la conferinţele/sesiunile de comunicări este benefică şi poate constitui un mod de afirmare în evoluţia profesională a studentului.
În general, în cadrul acestor întruniri cele mai valoroase şi bine prezentate lucrări sunt premiate, studenţii primind diplome de premiere care vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului.
Astfel, alături de alţi colegi din cadrul facultăţii am reuşit să coordonez studenţi în a participa intens şi la modul cel mai serios la astfel de manifestări; am coordonat un număr de peste 220 de lucrări în perioada 2006-2021.
Participând am reuşit să obţinem cu studenţii noştri diverse premii: Lista lucrărilor coordonate şi a premiilor obţinute la conferinţele studenţeşti 

În 2015 am iniţiat, organizat, coordonat si am fost editorul sef al primei editii a Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, la care am avut ca invitaţi de onoare pe domnul academician Solomon Marcus şi pe d-na prof. univ. dr. Ioana Moisil. 
Detalii despre ediţiile următoare, care s-au dovedit de un real succes, în cele ce urmează:
BACStud 2016 - aici
Începând cu anul 2017, BACStud s-a transformat în simpozion internaţional.
BACStud 2017 - aici
BACSTud 2018 - aici
BACStud 2019 - aici
BACStud 2020 - aici
BACStud 2021 - aici
BACStud 2022 - aici
BACStud 2023 - aici
În afara acestor participări, am reuşit alături de colegi de-ai mei şi de unele asociaţii studenţeşti (ASIO, USO, USR)
 • să organizăm workshop-ul studenţesc Creşterea eficienţei energetice la consumatori casnici şi industriali, care în 2021 a fost la a VI-a ediţie;
 • să organizăm şcoala de vară Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie, care în 2021 a fost la a VI-a ediţie;
 • să organizăm Cupa Tesla - competiţie sportivă, care în 2018 a fost la a IV-a ediţie;
 • să lansăm  Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al studenţilor Orădeni; personal m-am ocupat de partea ştiinţifică a SERMStudo timp de 5 ediţii;
 • să organizăm cercuri studenţeşti pe tematica compatibilităţii electromagnetice şi a modelării câmpului magnetic, respectiv pe conversia energiei şi eficienţă energetică,
 • să organizăm diverse mese rotunde/seminarii privind dezvoltarea antreprenorială în sectorul energetic,
 • să organizăm Wokshop–ul “Identificarea și valorificarea potenţialului resurselor energetice regenerabile din arealul Munţilor Apuseni”, care în 2021 a fost la a IV-a ediție [Ediţia a III-a - Partea I - On-line pe platforma ZOOM Pro, 16-17 mai 2020: Afiş workshop  - AICIProgram workshop  -AICI ; Cuvânt – dl. acad. Tufiş Dan  - AICI ; Cuvânt – dl. conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu - AICI ]

La evenimentele organizate am reușit să aducem aproape de noi cadre didactice și studenți din următoarele centre universitare:

 • Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad,
 • Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
 • Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca;
 • Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia;
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • Universitatea Politehnica Bucureşti;
 • Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică & Facultatea de Inginerie Hunedoara;
 • Universitatea din Petroşani;
 • Universitatea de Vest Timișoara;
 • Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu;
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiințe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș;
 • Facultatea de Inginere şi Management a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
 • Universitatea din Oradea;
 • Universitatea Agora.
Am fost coordonatoare a 9 proiecte studenţeşti aprobate şi finanţate de M.E.N./M.E.C.S. pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.
Am avut bucuria să coordonez la nivel de FIEMI Proiectul Antreprenor pentru viitor în care 21 de studenţi (dintre care 16 cu sprijin financiar prin bursa student antreprenor în cuantum de 300 lei/lună) şi 4 cadre didactice (1 responsabil şi 3 formatori cu contract de muncă) au beneficiat de multiple avantaje, ca de exemplu: cursuri, workshop-uri, concurs de planuri de afaceri, certificări, consiliere, testări aptitudinale, etc.

Am participat, alături de colegi şi de un grup de studenţi la Şcoala de vară Valorificarea deşeurilor din industria energetică, Tg. Jiu 11-13 iulie 2013 cu următoarele activităţi: conferinţă pe teme legate de managementul deşeurilor, vizite la Laboratorul de încercări fizico-mecanice din cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Tg. Jiu, vizite la Termocentrala Rovinari, Exploatarea minieră Roşia, Staţia de Bioremediere Ţicleni, etc.

Excursii studenţeşti /practică studenţească

M-am implicat alături de colega mea Cristina Hora şi alţi colegi de-ai mei în 2012 în proiectul O şansă în plus: stagii de practică pentru studenţii de la facultăţile de energetică, coordonator Universitatea „Politehnica” din Timişoara, etc – activităţi de practică desfăşurate la întreprinderea S.C. Hidroelectrica S.A., S.H. Oradea: Amenajarea Drăgan –Iad (Baraj Drăgan, captări secundare, lac de acumulare Drăgan, CHE Remeţi, CHE Munteni, CHE Leşu), CHE Aştileu, CHE Tileagd, CHE Săcădat, CHE Fughiu, etc

În perioadele de practică studenţească am organizat împreună cu colegul meu, Marius Lolea, aşa-numitele excursii de studii. Scopul acestor excursii de studii îl constituie efectuarea practicii de studiu pentru studenţii din anii III, IV (V) ai facultăţii noastre.

Obiective: Însuşirea unor probleme prezentate la cursuri prin vizualizarea, observarea şi dezbaterea în cadrul unor instituţii specializate a câtorva tehnologii, procese, instalaţii sau echipamente specifice. Pe toată durata de desfăşurare a excursiei se încearcă lămurirea întrebărilor din domeniul energetic puse de către studenţi personalului din exploatarea instalaţiilor vizitate, se organizează competiţii sportive, precum şi vizitarea tuturor obiectivelor turistice din calea traseului excursiei, adică se încearcă o îmbinare a utilului cu plăcutul, ceea ce a făcut renumită această excursie de-a lungul anilor.

Dintre obiectivele energetice vizitate amintesc: Centrala nucleară Cernavodă, CTE Mintia, Întreprinderea Electromotor Timişoara, S.C. Luxten - AEM S.A. Timişoara, Uzina de hidroagregate UCMR Reşiţa, Uzina Electroputere Craiova, Barajul şi centrala hidroelectrică Bicaz, CTE cu turbine cu gaz Iernut, Barajul şi lacul de acumulare Siriu, Electromureş Târgu Mureş, parcul fotovoltaic din Sebis judetul Arad, CHE din judeţul Bihor, etc.

Dintre obiectivele turistice vizitate amintesc: Cetatea Devei, Castelul Corvineştilor, Mănăstirea Prislop, Rezervaţia de zimbrii de la Haţeg, Situl arheologic Ulpia Traiana Sarmisegetuza, Lacul Cinciş, Monumentele de la Adamclisi, Cetăţile antice Tomis şi Histria, Cheile Bicazului, Mănăstirea Agapia, Cetatea Neamţului, Staţiunea Borsec, Slănic Moldova, Complexul de agrement Valea Mureşului, Poiana Braşov, Sinaia, Predeal, Tulcea, Lacul Sfânta Ana, staţiunile de pe litoralul românesc, precum şi marile oraşe de pe traseul excursiei.

Înapoi sus.