Sari la conţinut.

DZIŢAC SIMONA-MIRELA

Funcţia actuală:

 • conferenţiar universitar;
 • membră în Comisia activităţi studenţeşti de cercetare/Consiliul servicii studenţeşti şi sociale/Comisia de atribuire a burselor pe Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2018-2019;
 • prodecan al Facultăţii de Inginerie Energetică şi Management Industrial (FIEMI), XI. 2015-V.2016;
 • fondator & director al Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni din cadrul DIEn, FIEMI, 23.11.2015÷ prezent;
 • director iterimar al departamentului de Inginerie Energetică , septembrie-12 octombrie 2015;
 • membră în Senatul Universităţii din Oradea din 2012 - septembrie 2015;
 • membră în Comisia de Învăţământ şi în Consiliul Cercetării de pe lângă Senatul Universităţii din Oradea din 2012 - prezent;
 • membră în Consiliul facultăţii şi în Consiliul Departamentului de Inginerie Energetică din 2012;
 • membră în Comisia de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale din cadrul facultăţii din 2008 - prezent;
 • director adjunct al Departamentului de Inginerie Energetică

Instituţia:

Universitatea din Oradea
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial/Departamentul de Inginerie Energetică
Job alternativ: Inginer sistem software din 01.06.2015÷prezent/Cercetare Dezvoltare Agora SRL;
Job alternativ: Expert/lector în cadrul firmei Perfect Service, Bucureşti, în perioada 2009-2013;
Fondator&Preşedinte - Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea, IX.2018-prezent

Studii doctorale

Doctor în energetică

Studii masterale

Studii universitare (selecţie)

Activitatea didactică (sinteză)

 • autoare/coautoare a 8 cărţi şi 3 îndrumătoare de laborator/aplicaţii;
 • îndrumarea unui număr de 62 de lucrări de licenţă/disertaţie;
 • îndrumarea unui număr de peste 160 de lucrări prezentate la conferinţe studenţeşti naţionale/internaţionale.
Discipline predate:
 • Modelarea proceselor energetice,
 • Statistică matematică,
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică,
 • Bazele tehnologiei informaţiei şi arhitectura calculatoarelor,
 • Statistică economică,
 • Ingineria fiabilităţii în energetică,
 • Calitatea si fiabilitatea proceselor energetice,
 • Informatică managerială,
 • Bazele energeticii şi conversia energiei,
 • Piaţa şi bursa de energie,
 • Modelarea şi simularea sistemelor energetice,
 • Ingineria sistemelor energetice,
 • Managementul calităţii,
 • Sisteme informatice pentru management,
 • etc.

Activitate ştiinţifică (sinteză)

 • Autoare / coautoare a unui număr de peste 100 de lucrări ştiinţifice naţionale /internaţionale dintre care 20 în reviste cotate ISI şi 19 în pros. ISI;
 • 97 citări din/în reviste cotate ISI /  h-index:6;
 • 48 citări în SCOPUS /  h-index:4;
 • 45 de articole incluse în baza de date Harzing, 50 de citări, h-index:3;
 • participantă la peste 25 de conferinţe naţionale/internaţionale;
 • membră în 4 asociaţii ştiinţifice şi profesionale;
 • editor/membră în 8 editoriale de prestigiu naţionale/internaţionale;
 • membră în comitetele de organizare a 18 ediţii ale unor conferinţe naţionale/internaţionale;
 • Coordonatoare/organizatoare a multiple manifestări ştiinţifice studenţeşti: 9 simpozioane, 4 workshop-uri şi 4 şcoli de vară.

Activitatea de cercetare (sinteză)

Premii, diplome, distincţii (selecţie)

Înapoi sus.