Sari la conţinut.

Blog

Fluxul Atom pentru Blog

 1. IJCCC & ICCCC

  International Journal of Computers Communications & Control & International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC 2022) - O parte din moștenirea intelectuală... citeşte mai mult

 2. Visit Oradea!

  Visit Oradea!

 3. Dzitac Simona-Mirela

  ... citeşte mai mult

DZIŢAC SIMONA-MIRELA

https://publons.com/researcher/3589550/simona-dzitac/

Funcţia actuală /Instituţia:

Studii doctorale

Doctor în energetică

Studii masterale

Studii universitare (selecţie)

Activitatea didactică (sinteză)

 • autoare/coautoare a 8 cărţi şi 3 îndrumătoare de laborator/aplicaţii;
 • îndrumarea unui număr de 85 de lucrări de licenţă/disertaţie;
 • îndrumarea unui număr de peste 230 de lucrări prezentate la conferinţe studenţeşti naţionale/internaţionale.
Discipline predate:
 • Modelarea proceselor energetice,
 • Reglementări în energetică/Drept și legislație în energetică,
 • Statistică matematică,
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică,
 • Bazele tehnologiei informaţiei şi arhitectura calculatoarelor,
 • Statistică economică,
 • Ingineria fiabilităţii în energetică,
 • Calitatea si fiabilitatea proceselor energetice,
 • Informatică managerială,
 • Bazele energeticii şi conversia energiei,
 • Piaţa şi bursa de energie,
 • Modelarea şi simularea sistemelor energetice,
 • Ingineria sistemelor energetice,
 • Managementul calităţii,
 • Sisteme informatice pentru management,
 • Matematici speciale,
 • Analiză matematică, etc.

Activitate ştiinţifică (sinteză)

 • Autoare / coautoare a unui număr de peste 135 de lucrări ştiinţifice naţionale /internaţionale dintre care 36 în reviste cotate ISI,1 review article, 1 biographical items şi 22 în pros. ISI;
 • 584 citări din/în reviste cotate ISI /  h-index:13;
 • SCOPUS /  h-index:13;
 • Google Scholar: h-index:14;
 • 45 de articole incluse în baza de date Harzing, 50 de citări, h-index:3;
 • participantă la peste 28 de conferinţe naţionale/internaţionale;
 • membră în 4 asociaţii ştiinţifice şi profesionale;
 • editor/membră în 9 editoriale de prestigiu naţionale/internaţionale;
 • membră în comitetele de organizare a 24 ediţii ale unor conferinţe naţionale/internaţionale;
 • Coordonatoare/organizatoare a multiple manifestări ştiinţifice studenţeşti: 14 simpozioane, 12workshop-uri şi 8 şcoli de vară.

Activitatea de cercetare (sinteză)

Premii, diplome, distincţii (selecţie)

Înapoi sus.