Sari la conţinut.

Istoricul unei contestații nefinalizate în 6 ani. Din lipsă de profesionalism, legislație defectuoasă sau rea credință?

Candidatura la conducere de doctorat (start în 2010)

2011-10-17

cum  că aș avea articole ISI premiate în cadrul Programului Național PN II, e atât de ”gravă” încât nu merit calitatea de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, doar din acest ”motiv”, un delict grav  în opinia comisiei,

ignorându-se restul proiectelor declarate , ca de exemplu:
 1. ”From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial Intelligence”, CNCSIS: PN II 2007-2013, PN II- Idei/Workshop exploratoriu: , May 15-17, 2008, Felix Spa, Romania - PO-01-Ed1-R0-F37./08.05.2008, cod CNCSIS 47, contract nr.8/2008, Director Dan Tufiș, Acord colaborare implementare Nr.300/ 25.03.2008 (Responsabil implementare proiect și execuție bugetară, Valoare contract (câștigat prin competiție): 30.000 RON) :  Raport final (Tufiș); Acord Univ. Agora (Dzițac) - ICIA (Tufiș); Carte publicată cu L.A.Zadeh, D. Tufiș și F.G. Filip: Copertă, Full text, Anexă; Abstracts of ICCCC2008; Proceedings of ICCCC2008.
 2.  ”Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic ¸si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine”, Proiect CEEX, Modulul 1, ANCS: Contract nr. 103/03.10.2005, Director: Ion Corbu, Director sub-proiect: Badea Gabriela, 2005-2008 (Membru).
 3.  ”GLOBE- Romania”, Grant/Int. Research Project/ 01.IX.2006, with Corvinus University of Budapesta,  (Director de subproiect în consortiu, Buget proiect (câștigat prin competiție): 11.250 EUR) : Argumentare; Rezumat; Scrisoare de la Univ. Corvinus; Raport final (v.pag.71).
 4.  ”Personalized e-Learning with Re-usable Functionality”, Contract No.7/UE & Greece Project:  EPEAEK II/ Archimedes 2.2.17, Director: Athanasios Styliadis, Durata: 05.01.2004- 31.08.2007 (Membru).
 5.   ”Virtual Reality Laboratories”, Int. Contract UE & Greece Project: CofT / Contr. No. 4/VRlab,  Director: Athanasios Styliadis,). Durata: 05.01.2004- 31.12.2005 (Membru). 
 6.  ”The effect of tram and traffic induced vibrations in the Oradea urban conditions on the occurrence and development Sf. Mihail church on the Magheru Avenue”, Int. contract no. 737/18.11.2004, Universitatea din Oradea and Budapest University of Technology, Director Mircea Veres. Durata: 05.01.2004- 31.12.2005 (Membru).

se încadrează în tipurile de proiecte de la PN II ( ARTICOLE Scop: Prin acest tip de proiect se urmareste cresterea vizibilitatii si impactului international ale cercetarii romanesti prin publicarea de articole in reviste de prestigiu cotate ISI) , e drept că e ultimul pe lista de tipuri de proiecte.

Dacă am publicat articole ISI și am fost și premiat, înseamnă că n-am făcut cercetare?

Care este delictul? De cele mai multe ori trebuie să facem cercetare pe cont propriu, fără finanțare din proiecte, fondurile pentru cercetare fiind extrem de limitate în România și distribuite prin metode oculte. Premierea unor astfel de articole ISI dovește, în multe cazuri, o recunoaștere a reușitei cercetării fără finanțare de la stat.

Iar de aici începe seria de contestații și răspunsuri lipsite de finalitate (lupta cu "morile de vânt”)...

Comisia CNATDCU - Informatică, în loc să accepte că motivul respingerii este ”fabricat”  cu rea credință, îmi solicită tot felul de argumente de arhivă (emise cu peste 10 ani în urmă) și mă duce cu vorba deja de 4 ani:

Adresele MECS/ DGIS-CNATCU ref. la contestațiile Nr. 8811/2012, 16240/2012, 16330/2012, 16190/2013, 064/2013, 374/F/DGIS/2013, 264F/DGIS2014 și altele din 2015 și 2016, nu au rezolvat problema nici acum (2017).

PROIECTE

1. Proiecte naționale/contracte de finanţare obţinute prin competiţie

 1.  ”C.E.R.C. DE. APTITUDI.N.I. - CrEaRea, Corelarea si DEzvoltarea APTITUDInilor Necesare pentru trecerea la viață activă”, Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/137526, perioada 2014-2015 (Responsabil partener 1 din consortiu).
 2. ”Pregătiți pentru a inova, pregătiți pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate și diversitate a universităților din România”, Proiect UEFISCDI + EUA-IEP, Contract nr. POS-DRU/114/1.2/S/123120, perioada 2013-2014 (Responsabil partener Universitatea Agora).
 3. ”Studiu național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din Învățământul superior”,  Proiect UEFISCDI, POSDRU 2007-2013, UAV nr. 754/29.04.2011 (Membru)
 4. ”Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii i condit¸ii de muncă”, POS DRU finantat din Fondul Social European, Contract: nr. POSDRU/40/3.2./G/9043/01.04.2009; Obiectul contractului: ; Valoarea contractului: 1.627.900,00 lei; Perioada: 01.04.2009-01.04.2010. Director: Popper Laurentiu, (12.465.320 RON) (Membru).
 5. ”Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale personalului din sectorul energetic”, POS DRU finantat din Fondul Social European, Contract: nr. POSDRU/9/3.1./S/7/25 sept. 2008; ; Valoarea contractului: 12.176.500 lei, Durata contractului: 1 noiembrie 2008 31. octombrie 2011. Director: Popper Laurentiu (1.661.345 RON) (Membru).
 6. ”From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artificial Intelligence”, CNCSIS: PN II 2007-2013, PN II- Idei/Workshop exploratoriu: , May 15-17, 2008, Felix Spa, Romania - PO-01-Ed1-R0-F37./08.05.2008, cod CNCSIS 47, contract nr.8/2008, Director Dan Tufiș, Acord colaborare implementare Nr.300/ 25.03.2008 (Responsabil implementare proiect și execuție bugetară, Valoare contract (câștigat prin competiție): 30.000 RON) :  Raport final (Tufiș); Acord Univ. Agora (Dzițac) - ICIA (Tufiș); Carte publicată cu L.A.Zadeh, D. Tufiș și F.G. Filip: Copertă, Full text, Anexă; Abstracts of ICCCC2008; Proceedings of ICCCC2008.
 7. ”Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic ¸si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine”, Proiect CEEX, Modulul 1, ANCS: Contract nr. 103/03.10.2005, Director: Ion Corbu, Director sub-proiect: Badea Gabriela, 2005-2008 (Membru).  

 8.  Lista 1, nr. 736: (2015, zona roșie,  premiu 4.000 lei)
 9. Lista 3, nr. 363: (2014, zona galbenă, premiu 2.000 lei)
 10.  Cod CNCSIS 2586/ PN- II- RI-PRECISI/2014-8-6907 / Resurse umane/Premierea rezultatelor cercetării/2014 (zona rosie, valoare totala premiu: 4000 lei)(Lista 5, nr. 2586).
 11. Cod CNCSIS Nr.250: PN II 2007-2013, PN II/ Resurse umane/ Premierea rezultatelor cercetariiarticole_trimestrul I,2009(valoare totală premiu: 500 lei).

 12. Cod CNCSIS Nr.231: PN II 2007-2013, PN II/ Resurse umane/Premierea rezultatelor cercetării/Octombrie 2008 (valoare totală premiu: 2000 lei).
 13. Cod CNCSIS Nr.88: PN II 2007-2013, PN II/ Resurse umane/Premierea rezultatelor cercetării/Septembrie 2008 (valoare totală premiu: 2000 lei).
 14. Cod CNCSIS Nr.90: PN II 2007-2013, PN II/ Resurse umane/Premierea rezultatelor cercetării/Septembrie 2008(valoare tootală premiu: 2000 lei).
 15. ANCS: Contract no. 75 /10.05.2006 ICCCC 2006 (cofinanţare obţinută prin competiţie: 4000 lei). 
 16. Contract no.20L /9.04.2008/ ANCS-IJCCC (subvenţie obţinută prin competiţie: 12000 lei).
 17. Contract 50L/2007 ANCS-IJCCC (subvenţie obţinută prin competiţie: 9000 lei).
 18. Contract no. 48L /06.09.2006 ANCS-IJCCC (subvenţie obţinută prin competiţie: 10000 lei).

2. Proiecte de cercetare pe baza de contract/granturi internaționale câștigate prin competiție:

1. ”TAMARO”, Proiect UE transfrontalier Ungaria- Romania, TAMARO, HURO/0801, perioada
01.01.2010-31.12.2010, http://www.tamaro.hu Director: Nagy Mariana, Valoare: (74.056 EUR) (Mem-
bru).

2. ”Personalized e-Learning with Re-usable Functionality”, Contract No.7/UE & Greece Project:
EPEAEK II/ Archimedes 2.2.17, Director: Athanasios Styliadis, Durata: 05.01.2004- 31.08.2007
(Membru).
3. ”GLOBE- Romania”, Grant/Int. Research Project/ 01.IX.2006, with Corvinus University of Bu-
dapesta,  (Director de subproiect în consortiu, Buget proiect (câștigat prin competiție): 11.250 EUR) : Argumentare; Rezumat; Scrisoare de la Univ. Corvinus; Raport final (v.pag.71).
4. ”Virtual Reality Laboratories”, Int. Contract UE & Greece Project: CofT / Contr. No. 4/VRlab,
Director: Athanasios Styliadis,). Durata: 05.01.2004- 31.12.2005 (Membru).
5. ”The effect of tram and traffic induced vibrations in the Oradea urban conditions on the occurrence
and development Sf. Mihail church on the Magheru Avenue”, Int. contract no. 737/18.11.2004,
Universitatea din Oradea and Budapest University of Technology, Director Mircea Veres. Durata:
05.01.2004- 31.12.2005 (Membru).

Ioan Dzițac (CV pe scurt) 

Date personale: M-am născut la data de 14.02.1953 în comuna Poienile de sub Munte,  jud. Maramureș.

Studii: Am obținut diploma de licență în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002)  la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj- Napoca.

Afiliere: În prezent sunt profesor universitar de informatică la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (titular la disciplinele Logică computațională, Inteligentă artificială, Sisteme distribuite), profesor adjunct la Universitatea Academiei Chineze de Științemembru în consiliul consultativ al facultăţii MOT, Hoseo University din Coreea de Sud, precum și rector al Universităţii Agora din Oradea.

Domeniile mele de interes  sunt: logica fuzzy, soft computing, inteligența computațională/artificială etc.

1. Curriculum Vitae (16.01.2017)

2. Citări, Index  Hirsch (h-index):

3. Citări în ISI Web of Science (Thomson Reuters)

O citare importanta: https://www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/2016-01-PhD-RM/

4. Recunoșterea prestigiului

(1) Technological and Economic Development of Economy (IF = 1.563),
(2) International Journal of Information Technology & Decision Making (IF = 1.406),
(3) Studies in Informatics and Control (IF = 0.913),

(4) Informatica (IF = 0.874),
(5) International Journal of Computers Communications & Control (IF=0.764).

(1) International Journal of Neural Systems (IF=6.507),

(2) ISA Transactions (IF=2.984),

(3) Applied Soft Computing (IF = 2.810);

(4) Journal of Sound and Vibration (IF=1.813),

(5) Automation in Construction (IF=1.812),

(6) Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (IF=1.812),

(7) Proceedings of the Romanian Academy, Serie A: Math. - Phy. - Tech. Sci.- Information Sci. (IF=1.650),

(8) Asian Journal of Control(IF=1.556),

(9) Precision Engineering (IF=1.517),

(10) Measurement (IF=1.484),

(11) Studies in Informatics and Control (IF = 0.913),

(12) International Journal of Computers Communications & Control (IF=0.764).

PETITIE

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

Spre știința MECTS

Ref. Contestație nesoluționată privind un dosar de conducător de doctorat depus la Universitatea din Pitești în anul 2010 și la MECTS/MEN/MECS înainte de apariția Legii1/2011 (a se vedea adresele nr. 8468/23.02.2012, 15891/24.02.2012, 8811/2012, 1640/2012, 16330/2012, 563F/G.P./2012, 20062/2012 ș.a. adresate MECTS/MEN).

Subsemnatul DZIȚAC IOAN, domiciliat în Oradea, xxx, in temeiul Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă aduc la cunostință următoarele:

1) Prin OMECTS nr. 5695/17.10.2011, NU mi s-a conferit calitatea de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT (I.O.D.: Universitatea din Pitești, Domeniul: Informatică), pe baza unei motivații hilare și false: ”C1- Nu îndeplinește criteriile privind proiectele de cercetare. Sunt menționate trei proiecte de cercetare, care nu sunt altceva decât premii obținute pentru articolele ISI.” (deși aveam restul de proiecte cerute pentru îndeplinirea condițiilor criteriului C1, iar premierea articolelor ISI făcea parte dintre proiectele gestionate de CNCSIS, PN II (2007-2013), după cum am demonstrat în șirul lung de contestații și plângeri, pe care le-am adresat MECTS/MEN/DGIS, ca de exemplu adresele nr. 8468/23.02.2012, 15891/24.02.2012, 8811/2012, 1640/2012, 16330/2012, 563F/G.P./2012, 20062/2012 ș.a.

2) Am primit mai multe răspunsuri prin care am fost informat, de către MEN/DGIS, că CNATDCU face și desface diverse comisii de contestație, care să soluționeze cazul meu, dar aceste comisii nu au finalizat nicio tentativă de soluționare, fie că anumiți membri s-au declarat incompatibili, fie că au absentat de la ședințe, nerealizându-se cvorumul.

3)Toată această disoluție în funcționarea CNATDCU, în speță a Comisiei de informatică, se petrece pe fondul subminării învățământului informatic românesc (prin lipsă de viziune pe termen mediu și lung, incompetență managerială sau/și rea credință). Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior (M.Of. P I, Nr.890bis/27.XII.2012, pp. 4-6) sunt aberante și prost concepute. Comisia utilizează un simulacru de modelare a clasamentului revistelor ISI și Scopus, prin rețele neurale, amestecat cu o intervenție umană ce creează incompatibilități, plus însușirea unui clasament australian al conferințelor (CORE-2013), care este serios contestat de foarte mulți cercetători din lumea întreagă, ca de exemplu prin San Francisco Declaration on Research Assessment ( DORA, http://am.ascb.org/dora/ ,   http://corediscussions.shoutwiki.com/wiki/Rankings: ” We would be delighted if CORE institutionally signed the DORA and abandoned the conference ranking exercise.” Partea cea mai gravă este că nu se reușește o actualizare în timp util a acestor clasamente.

4)      Din cercetările mele rezultă că în România avem cca. 18.000 de studenți la informatică  (licență + master) și doar 18 conducători de doctorat în informatică, din care 9 pensionabili. Făcând câteva simulări, am constatat că sunt cazuri în care anumite cadre didactice, care îndeplinesc standardele minimale de profesor universitar/abilitare atât la Matematică cât și la Calculatoare, la Informatică nu le îndeplinesc nici pe cele de conferențiar universitar.

5) În aceste condiții apar câteva întrebări de bun simț: ”În 5-10 ani, de unde vom aduce în învățământul superior, foarte neatractiv dealtfel pentru informaticieni, cadre didactice cu doctorat în informatică?”; Chiar se dorește lichidarea învățământului superior informatic românesc, un domeniu atractiv pentru tineri și pentru care există cea mai mare cerere pe piața muncii?; Ale cui interese apără instituțiile noastre, să fie oare o altă afacere de tip ”dependența informatică de Microsoft”?

In MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012,
 relativ la  Anexa nr. 2 - COMISIA INFORMATICĂ
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE,
 la pagina 4 următorul text: "Producţia stiinţifică (perspectiva b) se evaluează prin publicaţii apărute în forumuri (jurnale şi conferinte) specifice domeniului Informatică ori a subdomeniilor sale. Comisia CNATDCU de Informatică ţine la zi pe adresa Consortiului de Informatică (https://informatica-universitaria.ro/) o listă conţinând 4 categorii de reviste şi conferinte (notate A, B, C, D)
din domeniul Informatică, precum şi un serviciu Web cu care pot fi clasificate forumuri nelistate."

Accesând pagina indicata, http://informatica-universitaria.ro/,

constatăm că este vorba de un Consorțiu format din 3 departamente și o facultate:

 1. Departamentul de Informatică, Universitatea Bucuresti,
 2. Departamentul de Informatică, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj,
 3. Facultatea de Informatică, Universitatea Al. I. Cuza Iași,
 4. Departamentul de Informatică, Universitatea de Vest Timișoara.

Nu sunt clare însă următoarele lucruri:

1) Ce statut juridic are acest Consorțiu si cu drept i s-a acordat un statut de arbitru în Monitorul Oficial ?

2) Care sunt raporturile instituționale/legale ale consorțiului în raport cu CNATDCU și MECS?

3) Cine are obligația de a actualiza pagina web în cauză (care nu este actualizată din ianuarie 2014)?

Mergând mai departe, accesam link-ul care ne dă

Standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice ...

și ajungem la subpagina

http://informatica-universitaria.ro/ppages/16/,

unde constatăm următoarele nereguli grave:

4) Pagina n-a fost actualizată din ianuarie 2014, deși din iulie 2014 au aparut clasamentele ISI Web of Science si Scopus (s-ar fi produs totusi ceva in iunie 2015);

5) Dreptul abuziv al comisiei CNATDCU , formată și la ora actuală doar din membri provenind din Consorțiu, de a trece dincolo de ierarhiile ISI Web of Science si Scopus: "Pentru jurnalele din restul domeniilor au fost utilizati factori de penalizare obtinuti prin medierea voturilor exprimate de membrii Comisiei."

Un exemplu clar de discriminare : SACS (Iasi) vs. IJCCC (Oradea).

Nominalizarea IJCCC de către Elsevier pentru Scopus Award 2015: Interviu.

6) Lipsa de profesionalism a Comisiei CNATDCU și apelarea la clasamente făcute de o entitate, nerecunoscută pe plan internațional,  din Australia: "Scorurile conferintelor s-au dovedit a nu fi corelate satisfacator . Ca urmare, pentru clasificarea conferintelor, s-a decis utilizarea listei CORE-2013."

Accesand CORE- 2013 se ajunge la o pagină inexistentă:

http://core.edu.au/index.php/categories/conference%20rankings/1

La toate acestea se adaugă standardele minimale foarte mult exagerate

față de cele de la Matematică și Știinta Calculatoarelor, deși pagina Consorțiului are următorul motto:

"Informatica a evoluat ca o stiinta de sine statatoare, care face legatura intre Matematica si Stiinta Calculatoarelor, acoperind un spectru care pleaca de la elaborarea de teorii si modele, utilizand instrumente matematice, pana la implementarea de solutii computationale performante si sigure."

Mai multi colegi informaticieni mi-au semnalat faptul că la Matematică sau Știinta Calculatoarelor  îndeplinesc standardele de Profesor, in schimb la Informatică nici măcar pe cele de Conferențiar.

Această situație anormală  face imposibilă nu doar  evaluarea corectă a cadrelor didactice și cercetătorilor în domeniul Informatică, ci pur și simplu evaluarea în condițiile legii (adică nu exista o grilă actualizată de evaluare).

Vă rog să-mi comunicați modul de soluționare a petiției și măsurile dispuse, altfel îmi voi folosi dreptul de a mă adresa justiției.

Data: 05-06-2015

Cu aleasă considerație și apreciere,

Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC

 CONTESTATIE FINALIZATA DUPA 7 ANI

Notă. Până la urmă o comisie de contestație din care a făcut parte și d-na prof. Petcu, care a o fost și în comisia inițială care m-a respins, mi-a respins definitiv contestația in 2017.

Am trimis la minister o sesizare privind conflictul de interese, dar degeaba...Mi-am dat pe urmă abilitarea în informatică economică.

Ioan Dzitac a obținut licența în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002) la Universitatea ”Babes-Bolyai” din  Cluj - Napoca. În 2019 a obținut abilitarea în domeniul Informatică economică la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este profesor de matematică și informatică la Universitatea Agora din Oradea (UAO; din 2017). De asemenea, este conducător de doctorat la Universitatea din Craiova.  A fost profesor adjunct la Universitatea Academiei Chineze de Științe (2013-2016) și este membru în consiliul consultativ al facultăţii MOT, Hoseo University din Coreea de Sud. Cercetările sale curente sunt orientate pe diferite aspecte ale inteligenței artificiale, soft computing și aplicații ale logicii fuzzy în tehnologie și economie. Este co-fondator și  Editor Șef al unei reviste cotate ISI/SCI Expanded (din 2006), International Journal of Computers Communications & Control (nominalizată de  Elsevier pentru Journal Excellence Award -Scopus Awards Romania 2015). De asemenea este  membru în  Editorial Board la alte 12 reviste științifice din lume (România, SUA, China, Lituania). Este co-fondator și  General Chair al  International Conference on Computers Communications and Control. A fost membru în Comitetele de Program în peste 80 de conferințe internaționale. Este Senior Member IEEE din 2011 și membru în  alte organizații profesionale (ROMAI, SRAIT, SSMAR, RNG-ISCB etc.).  A fost ”invited speaker” și/sau ”invited special sessions’ organizer and chair” în China (2013: Beijing, Suzhou, Chengdu, 2015: Dalian, 2016: Beijing), India (2014: Madurai, 2017: Delhi), Russia (2014: Moscow), Brazil (2015: Rio), Lithuania (2015: Druskininkai), South Korea (2016: Asan). A publicat 3 cărți, 12 cursuri și materiale suport pentru studenți, 6 proceedings-uri și peste  80 articole științifice în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe. Are peste 45 de articole in  ISI Web of Science și peste 280 de citări din ISI în ISI (fără autocitări, h-index=10). În Google Scholar are peste 650 de citări şi h-index=13.

A fost inclus printre cei 100 de informaticieni români de pretutindeni, din ultimii 100 de ani, în volumul ”One Hundred Romanian Scientists in Theoretical Computer Science"  (p. 76,  PDF  ),   Editura Academiei Române, 2018, precum și în volumul ”Civilizația Românească- Știința și Tehnologia Informației în România”, apărut în anul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, tot în Editura Academiei (p. 159, 312, 349, 351, 384:  PDF).

Profil profesional, didactic și științific

Web

Înapoi sus.